• Čeština
  • English
  • Deutsch

Koncert ve Farní stodole

Zahájení pěvecké sezóny 2012/2013

Pěvecké sdružení Collegium Bonum Choir Silesia v neděli 23. září 2012 v Kravařích ve „Farní stodole“ v 15.00 hod. společným koncertem s Tamburaši ze Studénky před zcela zaplněným sálem kravařské farnosti. Mezi posluchači nechyběl starosta Kravař pan ing. Andreas Hahn a taky byl přítomen populární ostravský zpěvák pan Zdeněk Krásný.

Každý sbor měl svůj samostatný výstup. Vystoupení Tamburašů moderoval vtipným způsobem pan Lukáš Pitucha, který publikum seznámil v krátkosti s historií souboru, nástroji a uváděl jednotlivé skladby. Studénecký soubor doprovázel i v několika skladbách svoje dvě zpěvačky. Při provedení lidových písní se rozezpíval celý sál. Pro kravařské obecenstvo bylo vystoupení Tamburašů něco nového, neopakovatelného, což nikdy předtím neslyšeli, a bylo přijato velmi spontánně. V závěru se oba soubory představili společně ve dvou skladbách, a to v židovské písni Hava Nagila, a dále zazněl Pochod otroků od G. Verdiho z opery Nabucco.

Collegium Bonum již v současné době disponuje svojí kvalitní hudební aparaturou, kterou využil i studénecký orchestr.

Spolupráce obou souborů bude pokračovat i v roce 2013, kdy soubor ze Studénky slaví 100 let výročí založení. V listopadu t. r. budou Tamburaši natáčet svoje sólové CD, k natočení obou výše uvedených společných písní bylo pěvecké sdružení Collegium Bonum taky pozváno.