• Čeština
  • English
  • Deutsch

Žijeme, Zkoušíme ...

Když to covid a jiné breberky dovolí 

Připravujeme Christmas Lullaby (vánoční ukolébavku) od našeho oblíbebného Johna Ruttera  a  znovu cvičíme koledovou vánoční mši Antonína Hradila.