• Čeština
  • English
  • Deutsch

Festival v Novém Hrozenkově

29. září 2012 se pěvecké sdružení Collegium Bonum zúčastnilo na pozvání Farnosti římskokatolické v Novém Hrozenkově Festivalu duchovní hudby Svatováclavských slavností za účasti šesti pěveckých sborů z Moravy, jednoho ze Slovenska a různých dalších sólistů (housle, varhany a duo dvou cimbálů). Vystupovalo kolem 180 účinkujících.

Festival se uskutečnil v místním krásném kostele sv. Jana Křtitele, který byl zcela zaplněn posluchači z Nového Hrozenkova a širokého okolí, kterých bylo kolem čtyřset, podle odhadu dirigentky místního sboru Hafera, paní Jitky Plátkové.

Festival se uskutečnil pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje pana ing. Jindřicha Ondruše, který byl osobně přítomen po celou dobu programu. Program moderoval osobitým způsobem místní pan farář otec Marek Poláčik.

Vystoupení našeho pěveckého sdružení bylo přijato s nadšením. A podařilo se tak obecenstvo pohladit na duši i srdíčku. Byly navázány osobní kontakty s dirigenty všech účinkujících souborů i se zástupcem Zlínského kraje. V zákulisí nechybělo tradiční valašské pohostinství v krásné atmosféře kulturního domu v blízkosti kostela, kde si některé sbory s chutí spolu zazpívaly. V závěru vyslovili zástupci přítomných sborů přání, se opět setkat spolu na nějakém společném vystoupení.

Naši hudební aparaturu opět použil úspěšně ženský pěvecký sbor z Valašské Polanky.

V závěru festivalu zazněla společná skladba Largo ze symfonie Antonína Dvořáka Z Nového světa v provedení sborů Hafera a Tristianus.

Pro přítomné členy pěveckého sdružení (27) byla účast na přehlídce odměnou za celoroční úsilí v sezóně 2011/2012. Sbor důstojně reprezentoval obě města, a to Bílovec i Kravaře, poprvé mimo hranice Moravskoslezského kraje (a doufáme, že ne naposled).

Svatováclavské slavnosti