• Čeština
  • English
  • Deutsch

Collegium Bonum slaví 5 let

Na počátku bylo slovo Dášky Turkové – pojďme začít zpívat – z toho slova vznikl pěvecký sbor, který během jeho pětileté existence uskutečnil 51 koncertů po celém moravskoslezském kraji a jeden koncertní zahraniční výjezd do chorvatské Omiše s repertoárem, který čítá kolem 80 skladeb všech stylů a žánrů.

Celkem slušná bilance vzhledem k tomu, že Collegium Bonum zkouší na dvou místech – v Bílovci a v Kravařích – a repertoár vždy dolaďuje na většinou sobotních společných soustředěních? Jak zní otřepaná fráze – Žijeme v uspěchané době, není čas… – už proto si členové tohoto tělesa zaslouží obdiv a pochvalu: nejenže si čas najdou, ale výsledky jejich trávení volného času pak potěší i jiné…

Chtěla bych poděkovat prvním členům, díky nimž sbor vznikl, zejména chci vzpomenout na Marušku Holišovou, jež už není mezi námi – byla sboru velkou oporou v jeho začátcích. Celých pět let se o chod tělesa pečlivě staraly Dáša Turková a Kamila širůčková – jednatelky a neúnavné organizátorky. Děkuji také našemu nenahraditelnému členu, který se nám bohužel v červnu 2014 z rodinných důvodů odstěhoval do Rosic u Brna, Leo Bartončíkovi – manažerovi sboru, díky jehož schopnostem a propagaci se Collegium Bonum vepsalo do povědomí v městech a obcích celého kraje. Se sborem však spolupracuje i nadále. Děkuji všem členkám a členům, kteří pečou a smaží a vaří dobrůtky na naše soustředění. Zejména Magdiny karbenátky jsou nezapomenutelné…

Nedílnou součástí našeho týmu jsou instrumentalisté Liduška Majnušová, klavíristka, kytarista Jan Volf, perkusista Ivo Mludek a flétnistka Soňa Calábková. Také jim patří můj velký dík – spolupráce s nimi je velmi snadná a jedinečná – jsou prostě vynikající muzikanti s obrovským talentem.

Chcete-li vidět nejlepší a nejkrásnější webové stránky, jaké kdy pěvecký sbor měl :-), podívejte se na www.collegiumbonum. cz. Jsou rovněž dílem Honzy Volfa.

Děkuji všem, kteří s námi strávili nějaký čas a pak z různých důvodů odešli. Všichni jste svou energií přispěli k jedinečné atmosféře, kterou jsou koncerty Collegia Bona typické. Věřím, že se máte krásně a na činnost ve sboru vzpomínáte jen v dobrém…

Přeji všem současným členům pěveckého sdružení Collegium Bonum mnoho radosti ze zpívání a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují jednak návštěvou našich koncertů, ale také finančně: Městu Bílovec a Městu Kravaře, Statutárnímu městu Opava, dále soukromým dárcům panu Františku Holišovi a paní Jaroslavě Wenigerové. Jejich podpory si velmi vážíme a je pro nás velkým povzbuzením…

Gabriela Onderková, sbormistryně